Naša filozofia

Win-Win

NAŠA FILOZOFIA1

zamestnancov

● Pevne veríme, že zamestnanci sú naším najdôležitejším partnerom.
● Sme presvedčení, že plat by mal priamo súvisieť s pracovným výkonom a akékoľvek metódy by sa mali používať vždy, keď je to možné, ako stimuly, podiel na zisku atď.
● Očakávame, že zamestnanci si môžu prostredníctvom práce uvedomiť vlastnú hodnotu.
● Očakávame, že zamestnanci budú pracovať šťastne.
● Očakávame, že zamestnanci majú predstavu o dlhodobom zamestnaní v spoločnosti.

zákazníkov

● Zákazníci na prvom mieste --- Požiadavky zákazníkov na naše produkty a služby budú splnené hneď na prvýkrát.
● Urobte 100 % v súlade s kvalitou a službami zákazníka.
● Maximalizujte výhody pre zákazníkov, aby ste dosiahli Win-Win.
● Keď zákazníkovi sľúbime, vynaložíme maximálne úsilie, aby sme tento záväzok splnili.

NAŠA-FILOZOFIA3
asi 16

Dodávatelia

● Umožnenie dodávateľom využívať výhody na dosiahnutie Win-Win
● Udržiavajte priateľský vzťah spolupráce.Nemôžeme dosiahnuť zisk, ak nám nikto neposkytne kvalitné materiály, ktoré potrebujeme.
● Udržiaval priateľský vzťah spolupráce so všetkými dodávateľmi viac ako 5 rokov.
● Pomôcť dodávateľom, aby boli konkurencieschopní na trhu z hľadiska kvality, cien, dodávok a objemu obstarávania.

Akcionári

● Dúfame, že naši akcionári môžu získať značné príjmy a zvýšiť hodnotu svojej investície.
● Veríme, že naši akcionári môžu byť hrdí na našu spoločenskú hodnotu.

NAŠA FILOZOFIA2